מצוקת האם ההרה והתפתחות מוחו של העובר

| מה חדש

מחקר אמריקאי מצא קשר בין מצבה הנפשי של האם ההרה במהלך הטרימסטר השני והשלישי לבין התפתחותו המוחית של העובר.

אנו יודעים כבר זמן רב כי יש קשר בין מצבה הנפשי של האישה ההרה לבין סיכונים להריון ולהתפתחותו של העובר והתינוק ולכן החשיבות הרבה בשמירה על בריאות הנפש של האישה ההרה.

מחקר קוהורט אמריקאי של החוקר Wu ושותפיו ניסה לברר קשר זה מזווית ראיה של התפתחות העובר מבחינה מוחית ולא רק מבחינת גדילתו הגופנית ברחם.

החוקרים גייסו 119 נשים הרות, מאזור וושינגטון די.סי.  שהיו בריאות מבחינה גופנית ונפשית, משכילות, עובדות, ושהריונן היה תקין.  הם מדדו באמצעות שאלונים את רמות המצוקה הפסיכולוגית של הנשים  – סטרס, חרדה, דכאון.  בנוסף, החוקרים ערכו לעוברים הדמיות מוחיות בשתי נקודות זמן בין שבוע 24 לשבוע 40 של ההיריון.
ממצאי המחקר היו מרשימים: ראשית, אף שהנבדקות היו בעלות תנאים "טובים" הן דיווחו על רמות מצוקה פסיכולוגית גבוהה. שנית, נמצא קשר משמעותי בין המצוקה הפסיכולוגית של האם לבין כמה תחומים מבניים וביוכימיים בהתפתחות המוחית של העובר.

תוצאות המחקר עולות בקנה אחד עם מחקרים רבים שמצאו קשר בין המצוקה הנפשית של האם ההרה לבין מדדים שונים בהתפתחות המוחית והנוירופסיכולוגית אצל הילד והמבוגר. אולם בניגוד אליהם, מחקר זה מצא לראשונה ששינויים מוחיים אצל העובר קשורים למצבה הנפשי של האם ההרה.  יחד עם זאת, החוקרים מציינים כי המחקר לא הצביע על המנגנונים בהם המצוקה האימהית השפיעה על התפתחות מוח העובר וכן כי המחקר לא הצביע על המשכיות או תיקון השינויים המוחיים שנמדדו בהריון, לאחר שהתינוק נולד.

למאמר >

Association of Prenatal Maternal Psychological Distress With Fetal Brain Structure and BiochemistryJAMA Network Open, 29.1.2020 https://ja.ma/2vwYejq

סגור לתגובות.